+420 739 927 270 bohm-studny@seznam.cz

VRTANÉ STUDNY

Pro dlouhou životnost vrtané studny je klíčové správně provedené zhodnocení zájmového pozemku a nalazení nejvhodnějšího místa zvodnělé struktury. Z tohoto důvodu u nás provádí vyhledávání zvodnělých struktur v horninovém prostředí zkušený hydrogeolog s odbornou způsobilostí a dlouholetou praxí.

Námi provedené zdroje vody odpovídají přísným paramterům, jak už ve vystrojení vrtu (silnostěnné pažnice s atestem na pitnou vodu), provedeném obsypu mezi stěnou a výstrojí vrtu praným kačírkem frakce 4/8mm, tak v zatěsnění svrchního horizontu jílovitým těsněním (bentonitem) z důvodu předejití kontaminace vrtu mělkou nebo povrchovou vodou.

Nedílnou součástí prací po realizaci vrtané studny je provedení čištění dna a vodního sloupce od mechanického sedimentu a ověření přítokových poměrů čerpací a stoupací zkouškou. Tyto výsledky jsou důležité pro ověření vodního díla, jeho využití a pro následné instalatérské práce.

Dobrá technická vybavenost nám umožňuje vrtat jak do nesoudržných hornin (štěrky, písky, jíly), tak do skalního podloží.

Realizaci vrtů provádime o vrtných průměrech 200/185 mm nebo 250 / 220 mm s pažnicovou výstrojí vrtu 160 / 140 / 125 mm.

Postup při realizaci vrtu

  • Návštěva hydrogeologa na vašem pozemku, vytyčení místa pro vrt a určení hloubky studny.
  • Vypracování hydrogeologického projektu pro schválení realizace vrtných prací.
  • Ohlášení vrtu na místní obecní či městský úřad a geofond Praha.
  • Samotná realizace vrtu v součinnnosti zákazníka – geolog – vrtmistr.
  • Řešení střetu zájmů v podobě měření okolních studní.
  • Čištění vrtu od kalu a provedení čerpací a stoupací zkoušky za účelem zhodnocení vydatnosti vrtu.
  • Vypracování hydrogeologické zprávy pro povoleník odběru podzemní vody.
  • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
  • Zastupování na jednáních s úřady a příslušnými orgány státní správy nutných pro legalizaci zdroje vody.

Kontakt

+420 739 927 270

Ing. Lukáš Böhm

Zátor 101
793 16 Zátor

IČO: 09324241
DIČ: CZ8503253968

Email

bohm-studny@seznam.cz

Provozovna

Žižkova 511
747 41 Hradec nad Moravicí

Odeslat zprávu